ReliS – Reliable Sprinkler. Förstudie som samlar in kunskap gällande tillförlitlighet av drenchersystem i rorolastutrymme.

Read more